Loesan Real Estate

About Us

  LOESAN REAL ESTATE   LOESAN EIENDOMME  
  The obvious choice   Die vanselfsprekende keuse  
         
  Established : 30 October 1997   Gestig : 30 Oktober 1997  
  Owner : Sandra Loedolff   Eienaar : Sandra Loedolff  
         
  We specialise in :   Ons spesialiseer in :  
  Selling of real estate   Verkope van vaste eiendom  
  Letting of properties   Verhuring van vaste eiendom  
  In the Bloemfontein/Mangaung area   In die Bloemfontein/Mangaung area